Hanne Maria Krøvel

Hanne Maria Krøvel

Mange som søker psykologisk hjelp, står i en situasjon som oppleves fastlåst og fortvilende. Jeg ønsker å gi håp til deg som kjenner det sånn. I samtaleterapi blir man bedre kjent med seg selv, også med de tankene og følelsene som vanligvis ikke får så stor plass i bevisstheten, og som skyves unna. Når man tør å bli kjent med seg selv på denne måten, står man etter hvert tryggere i eget liv og får det bedre med seg selv. Som terapeut er jeg særlig opptatt av hvordan relasjoner og erfaringer fra barndom og ungdomstid setter sine spor og preger oss i voksen alder. Mange som strever psykisk har med seg mønstre av tanker, følelser og handlinger som kan ha vært til hjelp tidligere, men som virker ødeleggende eller hemmende på det livet man lever i dag. Jeg tror at innsikt i slike gamle mønstre er viktig for å få det best mulig i det livet man lever her og nå.

Jeg er utdannet ved universitetet i Oslo (2016) og har fordypning i psykodynamisk psykoterapi. Jeg har hatt hovedpraksis ved Allmennpsykiatrisk poliklinikk ved DPS Groruddalen. Etter studiene jobbet jeg i pedagogisk-psykologisk tjeneste (Oslo kommune), primært med førskolebarn, før jeg startet egen praksis våren 2018. Fra tidligere har jeg en bachelorgrad i språk og litteraturvitenskap fra UiO.