Hva er livsvansker?

De fleste mennesker opplever vansker i livet på et eller annet tidspunkt, og slike livsvansker kan innta mange ulike former. Det kan for eksempel være snakk om:

 • Vansker i forhold til partner, familie og venner
 • Ensomhetsfølelse
 • Følelse av meningsløshet og tomhet
 • Stress
 • Redsel for døden
 • Diffuse, fysiske plager
 • Følelse av å kaste bort livet sitt/at man er på "feil sted"
 • Skam- og skyldfølelse
 • Samlivsbrudd
 • Miste noen man er glad i
 • Generell uro (uten at man vet den nøyaktige årsaken)

Torshovpsykologene tilbyr et rom der slike utfordringer kan settes ord på og deles. Ofte kan det å snakke med en utenforstående, "nøytral" part være befriende. Det kan for eksempel bidra til at man klarer å være mer åpen og ærlig om det man sliter med. Du kan lese mer om hvilke vansker vi arbeider med og hvordan terapien foregår under fanen "Tjenester".