Hvordan oppleves depresjon?

Depresjoner oppleves forskjellig fra person til person. Det er vanlig at mennesker med depresjon kjenner seg mye trist, tenker negative og vonde tanker, mangler overskudd og initiativ, sover mer eller mindre enn vanlig og kan være irritable og urolige. Noen sier de føler seg tomme innvendig. Livet kan oppleves som meningsløst og fremtiden som håpløs. Mange føler lav selvverdi, som om de er et null, og de kan slite med følelser av skyld, skam og angst.

Depresjonen kan fremtre med ulik styrkegrad. Noen har en del depressive plager som hemmer dem, men de er i stand til å fungere omtrent som før i hverdagen. De kan gå på jobb og ta seg av oppgaver hjemme. Andre får vansker med å stå opp og orker ikke å opprettholde daglige gjøremål. Noen få går inn i en dyp depresjon, der de overhodet ikke makter å fungere.

Dersom du føler deg deprimert, er du velkommen til å kontakte oss. Vi kan hjelpe deg, enten gjennom terapi her hos oss, eller i noen tilfeller ved å henvise deg til riktig instans for videre oppfølging.

Hvor vanlig er depresjon?

Depresjon- og angstlidelser er den nest hyppigste årsaken til sykemeldinger i arbeidslivet. Man antar at 20% av befolkningen vil oppleve depresjon i løpet av livet og 10 % i løpet av et år.

Ofte henger lav selvfølelse, angst og depresjon tett sammen og påvirker hverandre. Mange med somatiske sykdommer som kreft, hjertelidelser, revmatisme, diabetes sliter også forståelig nok med angst og depresjon.

Hvordan behandles depresjon?

Forskning og erfaring viser at samtaleterapi er en effektiv metode for å hjelpe mennesker ut av depresjonen. Hos Torshovpsykologene arbeider vi ut fra en psykologisk forståelsesmodell som antar at depresjon er smertefullt, men også viktig kommunikasjon. Depresjonen kan handle om følelser som ikke blir tatt hensyn til, det kan handle om lav selvfølelse, det kan handle om rester etter traumer, stress og store belastninger over lang tid. Et eller annet sted finnes det en forklaring og forklaringen har personen som sliter med depresjon. I terapien er det et felles prosjekt å utforske dette og transformere vonde tanker og følelser til konstruktive tanker og følelser.

Som i all annen behandling, tilpasser vi behandling av depresjon i samarbeid med deg. Vi ønsker å møte deg på en respektfull og varm måte, slik at vårt samarbeid oppleves fruktbart og givende.