Hva er egentlig selvfølelse?

Selvfølelse dreier det seg om den måten vi egentlig har det med oss selv, når vi skreller bort alt vi burde, måtte eller skulle føle. Det dreier seg også om de tankene vi har om oss selv, og den verdi vi tillegger oss selv som mennesker. Disse tankene er kanskje så innlærte at vi ikke er klar over dem.

Selvfølelsen vår er ikke konstant, men varierer i forhold til hvilke belastninger og utfordringer vi står i. Blir en for eksempel alvorlig syk er det helt vanlig at selvfølelsen får seg en knekk. Selvfølelsen er derfor ikke en ting som er stabil, men den er snarere et termometer på hvordan vi føler oss der vi er, her og nå, i livet vi lever.

Det er vanlig å skille mellom selvfølelse og selvtillit. Selvtillit er en tro på egne krefter til å løse visse oppgaver, for eksempel på jobb. Selvfølelse og selvtillit henger sammen, men det kan være nyttig å skille dem fordi noen kan ha en god selvtillit på mange områder, få mye skryt og allikevel føle seg dårlig med seg selv. Andre igjen kan føle at de har både lav selvtillit og lav selvfølelse.

Vi kan si at dårlig selvfølelse viser seg ved at man går rundt med en generell opplevelse at man er "feil" som person. Det er noe galt med en selv i forhold til andre.

Behandling av lav selvfølelse

Lav selvfølelse er viktig informasjon om at noe ikke er som det skal i livet ditt. Arbeid med å styrke selvfølelsen kan ta tid, men gjennom å arbeide med årsakene til hva som opprettholder lav selvfølelse og finne nye og mer hensiktsmessige måter å mestre hverdagen på, opplever de aller fleste over tid en større grad av selvaksept og verdighet.