Espen Strandskog

Torbjørn Sandvik

Jeg er utdannet psykolog fra 2009, og ble psykologspesialist i klinisk voksenpsykologi i 2014. Min arbeidserfaring er fra ulike deler av spesialisthelsetjenesten, der jeg har jobbet med behandling av kortvarige og lettere vansker, og mer langvarige og sammensatte vansker. Det kan være angst, depresjon, utbrenthet, traume, rusproblematikk, akutte kriser, eller mestring av livsutfordringer som stress, lav selvfølelse, søvnvansker og relasjonsproblematikk. Jeg har fra 2016 også vært veileder for psykologer i spesialiseringsforløp.

I hovedsak har jeg jobbet med kognitiv terapi som metode. Metoden går ut på å nøste opp i eget tankesett, og få en forståelse av hvordan dette trigger ulike følelser og handlinger. Jeg fordyper meg nå også i intensiv dynamisk korttidsterapi (ISTDP). ISTDP går ut på å komme i kontakt med egne følelser, slik at man kan bli tryggere på seg selv i møte med andre, heller enn å være begrenset av angst og uhensiktsmessige forsvar.

Jeg er uansett opptatt av at vi jobber sammen på en måte som gir mening for deg, og tilpasser behandlingen etter dette. Det er viktig for meg å tilby et sted hvor det er trygt for deg å åpne deg og å fortelle din historie, hvor du opplever deg sett og forstått, og hvor du får hjelp til å få til ønskede endringer i livet.