Liv Lohne-Knudsen

Liv Lohne-Knudsen

Liv Lohne-Knudsen er for tiden i permisjon og tar ikke imot nye klienter.

For meg handler terapi i stor grad om å være eller lære seg å bli nysgjerrig på seg selv og egen rolle i relasjoner, i tillegg til å tåle og håndtere sterke følelser. For å oppnå endring og forbedring i terapi kreves villighet til å utforske og mot til å ta sjanser, noe som krever trygghet i relasjon til terapeuten. I møte med meg vil jeg tilrettelegge for en ærlig og åpen dialog, slik at du føler deg trygg nok til å kunne være den du er og kunne undre deg fritt over de vanskene du står overfor. Under behandlingsprosessen vil jeg i tillegg til å støtte også utfordre ditt perspektiv og forsøke å hjelpe deg med å få frem det som til nå har vært vanskelig å sette ord på. Mitt håp er at jeg gjennom terapiforløpet vil kunne bidra med å gjøre en forskjell.

Jeg er utdannet psykolog fra universitet i Oslo med fordypning i psykologisk behandling av voksne med hovedpraksis på avdeling for personlighetspsykiatri på Ullevål sykehus. Jeg har lengre erfaring fra døgnavdeling og poliklinisk arbeid innen psykisk helsevern. I tillegg har jeg drevet terapeutisk arbeid innen rus- og avhengighetsbehandling, fortrinnsvis med ungdom og unge voksne. Videre er mine interessefelt innen kropps- og spiseforstyrrelser, personlighetsvansker, angstlidelser, depresjon og sorg, identitetsforvirring og utfordringer knyttet til kjønn og seksualitet.