Vilde Skard

Vilde Skard

Vilde Skard er for tiden i permisjon og tar ikke imot nye klienter.

Psykisk smerte er noe alle opplever. Men enkelte ganger skjønner vi at det vi sliter med er noe vi trenger hjelp med å finne ut av. Mitt ståsted som terapeut er innenfor en relasjonell, psykodynamisk tradisjon. Det innebærer at jeg ser på relasjonene vi har til andre mennesker som av spesiell betydning for psykiske plager og prosessen mot å få det bedre. Jeg tror at psykiske plager er meningsfulle reaksjoner på livspåkjenninger som har blitt for store. Sånn sett kan man si at jeg har et "normalpsykologisk" utgangspunkt for å jobbe som psykolog.

Jeg er utdannet psykolog fra Universitetet i Oslo hvor jeg har fordypet meg i psykologisk behandling av voksne. Min erfaring er fra individualterapeutisk arbeid med voksne og unge voksne. Tidligere har jeg jobbet både på døgnavdeling og i allmennpoliklinikk, hvor jeg har møtt mennesker med svært variert problematikk og utgangspunkt.

En viktig del av måten jeg jobber med psykiske plager er arbeid med affektbevissthet. Gjennom å lære seg om betydningen av sine egne følelser og reaksjoner blir det lettere å forstå sine egne behov og å være genuint tilstede i verden. Å forstå seg selv bedre gjør det lettere å ha medfølelse med seg selv og å gjøre de nødvendige endringene, slik at man kan få det bedre.

Terapiforskning viser at mange som har gått i terapi opplever at minner fra samtalene med psykologen fortsetter å ha betydning lenge etter at behandlingen er avsluttet. Slik jeg ser det starter terapeutiske endringsprosesser i en god relasjon mellom deg og psykologen. Først da kan man virkelig våge å komme med seg selv, akkurat slik man er og å utforske sine vansker. Med utgangspunkt i et genuint og støttende samarbeid kan man finne mot til å skape endring i eget liv.

Jeg ønsker deg hjertelig velkommen til meg.