Familieterapi og foreldreveiledning

I denne artikkelen kan du lese mer om den formen for samtaleterapi som kalles familieterapi og foreldreveiledning. I menyen til venstre kan du lese mer om hvilke andre tjenestetilbud som finnes hos Torshovpsykologene.

Torshovpsykologene.no

Familieterapi

Familieterapi som metode springer ut av tanken om at alle er en del av et relasjonelt nettverk, og at dette nettverket påvirker hvordan vi har det. Familieterapeuter er opptatt av at psykisk helse eller uhelse ikke kun er et resultat av individuelle prosesser, men at også familien kan bidra til å utløse, opprettholde og løse opp i psykisk strev.

I familieterapi er det vanlig at flere familiemedlemmer møter til time sammen. Hvem som møter er avhengig av hva familien strever med. Typiske problemstillinger er:

  • Søskenkonflikt hos voksne
  • Konflikter mellom foreldre og voksne barn
  • Fysisk eller psykisk lidelse hos et av familiemedlemmene
Psykologen vil styre samtalen slik at alle blir hørt og hjelpe familiemedlemmene til å lytte til alles side av saken. Der hvor det er behov for forsoning og tilgivelse vil psykologen forsøke å tilrettelegge for det. Psykologen kan også se på samhandlingen i familien, og forsøke å veilede familien slik at samhandlingen fungerer bedre for alle involverte.

Foreldreveiledning

Foreldreveiledning er en forlengelse av familieterapien. Her tenker man at ved å veilede foreldre så kan samhandlingen med barna bli annerledes, selv om barna ikke nødvendigvis deltar på samtalene. Kort sagt er foreldreveiledning en tjeneste som på mange måter inneholder de samme virkningsfulle og hjelpsomme elementene som samtaleterapi, men som handler mer om en likeverdig drøfting og rådgivning knyttet til foreldrerollen, enn å behandle psykiske problemer og lidelser. Typiske problemstillinger i familieveiledningstimer kan være:

  • Utfordringer knyttet til mine, dine og våre barn
  • Hvordan man kan håndtere søskenkonflikter
  • Hvordan snakke med barn om vanskelige temaer som sykdom, skilsmisse og mobbing
  • Hvordan kan man hjelpe skoleleie tenåringer
  • Hvordan støtte barn med spesielle utfordringer eller vansker

I noen tilfeller vil det være naturlig å åpne for at barnet/barna også deltar på samtale, og det vil da regnes som en familiesamtale. Noen ønsker også hjelp og støtte av psykologen til å ta opp vanskelige temaer, og da kan man gjøre det i en familiesamtale hos oss istedenfor å gjøre det hjemme. Grensene mellom familieterapi og foreldreveiledning er derfor ofte noe uklare.

Hva kan du forvente når du kommer til familieterapi/foreldreveiledning?

Noen som søker foreldreveileding er bekymret for at de har gjort mye "feil", og at psykologen vil kritisere eller dømme dem for det. Her hos Torshovpsykologene er vi opptatte av å møte alle med respekt og varme. Vi ønsker ikke å fremstå som en autoritær ekspert, men ønsker å drøfte og samarbeide med dere om hva som kan fungere for deres familie.

Dere kan forvente at din Torshovpsykolog lytter til alle sidene i saken, og møter alle involverte med varme og respekt. Dere kan forvente at psykologen tar i bruk de metodene som er mest hensiktsmessig for dere og deres problematikk. Dere kan forvente at psykologen ikke møter dere som en autoritær ekspert med ferdig løsninger, men heller drøfter med dere hva som er best for deres familie.

Timebestilling