Hva er individualterapi?

Torshovpsykologene.no

Generelt kan man si at individualterapi er en type samtaleterapi som foregår mellom to mennesker, én psykolog og én klient/pasient. Individualterapi er langt på vei den vanligste formen for samtaleterapi, som anvendes for å imøtegå de fleste enkeltpersoners behov for profesjonell psykologisk støtte, veiledning og behandling.

Når det er hensiktsmessig, kan en person som går i individualterapi noen ganger inkludere for eksempel en partner, et barn eller et familiemedlem i samtaler. På samme måte kan en psykolog som tilbyr individualterapi noen ganger inkludere en eller flere andre behandlere i samtaler, samarbeid eller behandlingsteam. Hos Torshovpsykologene møter de aller fleste klientene psykologen sin én til én.

Når kan det være hensiktsmessig å oppsøke individualterapi?

Individualterapi er en behandlingsform som egner seg for en rekke forskjellige psykiske og psykososiale problemer, vansker og lidelser. I det mest generelle kan man si at det lønner seg å oppsøke individualterapi når du opplever å ha utfordringer med dine tanker og følelser, eller med hvordan du forholder deg til andre mennesker. Alle mennesker er forskjellige, og vil ha sin egen, unike opplevelse av livet og utfordringene det byr på. Noen av de vanligste plagene folk kontakter oss for er:

  • Angst og frykt
  • Nedstemthet, tristhet eller sorg
  • Vonde og belastende minner
  • Usikkerhet for fremtiden, eller mangel på opplevelse av mening i livet
  • Lav selvfølelse
  • Problemer i viktige relasjoner
  • Vansker i arbeidssituasjonen
  • Utfordrende livsvalg

Dersom du plages av noe av dette, og vanskene vedvarer ubehagelig lenge eller du ikke opplever å kunne gjøre noe med det på egenhånd, anbefaler vi at du tar kontakt. Hvis du ønsker å lese mer om ulike vansker som psykologer arbeider med, kan du klikke på fanen «Psykisk strev» øverst på denne siden.

Hva kan du forvente når du kommer til individualterapi?

NNår du kommer i individualterapi hos Torshovpsykologene vil du møte en psykolog som tar deg imot på åpne premisser, og går inn for å bli kjent med deg og dine behov. Psykologen vil samarbeide med deg om hvordan behandlingen din skal foregå. Alle mennesker som kommer til terapi har ulike behov. Noen har behov for å starte med å fortelle om situasjonen sin, mens andre har behov for at psykologen tar mer ansvar, både i starten og underveis. Hos oss vil du derfor kunne få muligheten til å fortelle det du har på hjertet, og å bli lyttet til. Dersom du har behov for det, vil du også kunne lene deg på psykologen og la psykologen ta ansvar for hvordan samarbeidet deres skal starte, og hvordan det skal forløpe seg.

Du kan forvente at din Torshovpsykolog møter deg med et åpent sinn og med varme og medmenneskelighet. Du kan forvente at psykologen din er fleksibel i forhold til dine behov, og besitter nødvendig kunnskap for å kunne tilrettelegge en psykologisk behandling med en passende relasjon og passende teknikker for akkurat deg. Du kan forvente at du vil bli lyttet til og hørt, både i forhold til det du tar med deg til terapien, og i forhold til hvordan du opplever samarbeidet med psykologen.

Timebestilling