Parterapi

Torshovpsykologene.no

Parterapi er en form for samtaleterapi, som vanligvis foregår ved at et par møter en psykolog for å snakke om utfordringer i parforholdet. Slike utfordringer kan for eksempel være:

  • Vansker med å stole på hverandre
  • Familieforøkelse
  • Sjalusi
  • Gjentagende konflikter
  • Utroskap

Forskning viser at 69% av alle konflikter i et parforhold er tilbakevendende konflikter som representerer varige forskjeller ved individene i paret. Eksempler på slike forskjeller er: hvordan man ønsker arbeidsfordelingen i hjemmet, hvor mye man ønsker å være sammen med venner, hvor mye man ønsker å dele følelser med hverandre eller ulikheter i syn på barneoppdragelse. For en del par leder disse forskjellene til store utfordringer i parforholdet. I parterapi kan man undersøke hva forskjellene består av og årsaker til at det ikke lar seg endre så lett og på den måten forsøke å skape forståelse og respekt for hverandres personlighet, drømmer og verdier.

Konflikter, men også hendelser som for eksempel utroskap, kan lede til at den ene eller begge i paret føler seg krenket. Slike krenkelser kan være ødeleggende for tilliten og varmen som de gode parforholdene ofte preges av. Når den ene eller begge føler seg krenket kan parterapi være hjelpsomt. Da vil man blant annet kunne jobbe med forsoning og gjenopprettelse av tillit, samt også få klarhet i hva som har skjedd og grunner til at det ble slik.

For noen kan et parkurs være det som skal til for at varige forskjeller blir lettere å håndtere. Torshovpsykologene arrangerer med jevne mellomrom kurset "Bufferkurs for par". Les mer om dette under "Kurs og seminarer".

Hva kan du forvente når du kommer til parterapi?

Mange som ønsker (eventuelt noe ufrivillig er dratt med til) parterapi er engstelig for at psykologen vil velge side, og at den enes synspunkter vil bli lagt mer vekt på. Hos Torshovpsykologene er vi opptatt av at begge skal føle seg hørt, anerkjent og respektert. Vi velger ikke side, og det er viktig for oss å bygge en god relasjon til dere begge to. Vi er også opptatt av at alle par er litt forskjellig og har ulike behov, og derfor også trenger ulike terapiforløp. Noen par har kanskje størst behov for å snakke, mens andre kanskje har mer behov for verktøy og øvelser. Vi vil tilpasse terapien i dialog med dere.

Dere kan forvente at deres Torshovpsykolog møter dere med respekt, varme og forståelse. Dere kan forvente at psykologen har oppdatert kunnskap om virksomme faktorer i parterapi. Dere kan forvente at psykologen vil tilrettelegge behandlingen i dialog med dere, og at psykologen vil være interessert i hvordan behandlingen fungerer for dere.

Timebestilling