Video- og telefonterapi

Videoterapi innebærer en helt vanlig terapitime som foregår gjennom overføring av bilde og lyd på datamaskin/nettbrett/telefon. Videosamtalen er kryptert og vil være helt trygt å bruke. I tillegg vil vi ta høyde for at terapeutene vil sitte i lukkede rom slik at taushetsplikten vil overholdes.

Hva gjør videoterapi til et godt alternativ?
Forskning viser at e-terapi kan sidestilles med ordinær terapi, og er et godt alternativ for den som ikke kan eller ønsker å møte opp hos psykolog. Det kan være flere grunner til at du kan forhindres i å møte opp fysisk. For noen kan det å ta seg fri på dagtid være krevende. Da kan internettsbasert terapi spare reisetid. Videoterapi kan også være en mulighet hvis du ønsker psykolog fra hjemlandet når du bor utenlands. Dette kan blant annet løse vansker knyttet til språkbarriere. Det finnes også situasjoner der klienten bor på et lite sted og har behov for å snakke med en psykolog som bor langt unna. Videre kan videoterapi kombineres med tradisjonelle timer når man er ute på reise eller forhindres fra å møte til timen. Dermed er det mulig å unngå brudd i terapien.

Hvordan foregår videoterapi?
Først bestiller du time, så avtaler vi tidspunkt for samtalen. Du får tilsendt lenken til det private terapirommet. Du logger deg på via datamaskin, smartbrett, eller telefon som støtter bruk av kamera og telefon. Videoterapirommet er låst for andre enn deg og psykologen. Du er selv nødt til å slette loggen på din maskin, men det lagres ikke noe informasjon hos psykologen, utover det psykologen skriver i sin journal.