Torshovpsykologenes tjenestetilbud

Terapi er en behandlingsform som egner seg for en rekke forskjellige psykiske og psykososiale problemer, vansker og lidelser. I det mest generelle kan man si at det lønner seg å oppsøke terapi når du opplever å ha utfordringer med dine tanker og følelser, eller med hvordan du forholder deg til andre mennesker. Alle mennesker er forskjellige, og vil ha sin egen, unike opplevelse av livet og utfordringene det byr på. Noen av de vanligste plagene folk kontakter oss for er:

 • Angst og frykt
 • Nedstemthet, tristhet eller sorg
 • Vonde og belastende minner
 • Usikkerhet for fremtiden, eller mangel på opplevelse av mening i livet
 • Lav selvfølelse
 • Problemer i viktige relasjoner
 • Vansker i arbeidssituasjonen
 • Utfordrende livsvalg

Dersom du plages av noe av dette, og vanskene vedvarer ubehagelig lenge eller du ikke opplever å kunne gjøre noe med det på egenhånd, anbefaler vi at du tar kontakt. Hvis du ønsker å lese mer om ulike vansker som psykologer arbeider med, kan du klikke på fanen «Psykisk strev» øverst på denne siden. I menyen til venstre kan du lese om ulike terapiformer.

Timebestilling
Torshovpsykologene.no

Hva er samtaleterapi?

Samtaleterapi er en behandlingsform som i all hovedsak arter seg som en god samtale. Allikevel er det visse viktige kriterier som skiller terapi fra en vanlig samtale. Vi ønsker her å gi en kort beskrivelse av hva som kjennetegner samtaleterapi som behandlingsform, for å gi et inntrykk av når det kan være hensiktsmessig å oppsøke samtaleterapi og hva man kan forvente når man kommer til psykologen.

Samtaleterapi:

 • Er så langt vi vet den mest effektive behandlingsformen for psykiske og psykososiale problemer og lidelser
 • Er en forskningsbasert behandlingsform, og består av faktorer som er dokumentert å kunne frembringe en positiv endring i et menneskes opplevelse av livet
 • Kan inkludere både flere behandlere og flere klienter. Behandlere kan arbeide i par eller grupper, og klienter kan være både individer, par, familier og grupper

Noen kriterier skiller samtaleterapi hos psykolog fra andre gode samtaler:

 • Psykologen er en profesjonell helsefagarbeider, med relevant kunnskap og erfaring
 • Psykologen har en etisk begrunnet og lovfestet taushetsplikt, som garanterer konfidensialitet
 • Psykologen er «utenforstående». Til å begynne med, er psykologen naturligvis en fremmed. For de aller fleste endrer dette seg i løpet av de første møtene, og psykologen blir en fortrolig person som på en og samme tid står utenfor livet, og står sammen med deg både i det som er vondt og vanskelig, og det som er godt og verdifullt

Hva er en "god" samtale?

Som sagt arter samtaleterapi seg som en god samtale mellom psykolog og klient/pasient. Når man snakker om en god samtale i et psykoterapeutisk perspektiv, så mener man egentlig en samtale som bidrar til at klienten opplever en positiv forandring i seg selv og/eller sitt eget liv.

Så hva gjør at en samtale har slik effekt? For oversiktens skyld, kan man dele kriteriene for en endringsfremmende samtale i to hovedkategorier:

 1. Relasjonen mellom psykolog og klienten
 2. Hensiktsmessige teknikker

Samtaleterapi går ut på at to mennesker, en psykolog og en klient, snakker sammen om klientens livsopplevelse, og alt det innebærer av tanker og følelser, vansker og mestringer. For å gjøre det mulig for klienten å snakke åpent og ærlig med psykologen, etterstreber psykologen å bygge en trygg relasjon og et gjensidig samarbeid med klienten. For å få til det, er psykologen empatisk, varm og respektfull, og anerkjenner klienten som et verdifullt vesen. I tillegg er psykologen sensitiv for klientens ønsker og behov, og interessert i tilbakemeldinger om hvordan klienten opplever terapien.

I løpet av samtalene er psykologen så behjelpelig med ulike terapeutiske teknikker. Det kan for eksempel være lytting og innlevelse, gode spørsmål, nye perspektiver og ulike øvelser som kan åpne nye veier i livet.

Forløp og varighet

Samtaleterapi kan starte på litt forskjellige måter avhengig av klientenes behov og psykologens første vurderinger, men de første møtene handler som regel om hva som har fått klienten til å oppsøke psykolog, og hva klienten ønsker hjelp med. Deretter samarbeider man om det som kommer til å være hovedinnholdet i terapien. Herfra tilpasser psykologen terapien til den enkelte klient, og på mange måter er ingen to terapier helt like. Noen mennesker trenger relativt få timer med en psykolog for å bukt med problemene sine, eller å få energi og perspektiver til å klare seg videre på egen hånd. Andre trenger oppfølging over en lengre tidsperiode.

Generelt kan man si at et kort terapiforløp er 5-15 timer, mens et middels langt terapiforløp er 30-50 timer. Noen mennesker ønsker å gå til psykolog enda lenger, og kan for eksempel forbli i samarbeidet i et par år. Det kan høres lenge ut, men livet er langt og det kan skje mye både utenfor og inni oss. Derfor kan det noen ganger ta tid å forsone seg med fortiden, finne ro, trygghet og stabilitet med den situasjonen man befinner seg i, eller finne mulighetene for en positiv fremtid.

For de aller fleste, vil det kunne være til stor hjelp med et kort forløp. Det er nok til å ta konstruktivt tak i hovedutfordringene her og nå, og få oversikt over hvordan det kan henge sammen med andre aspekter av livet og det man har opplevd tidligere. I løpet av den tiden vil man også kunne bli klar over om det er mer som ligger under som man ønsker å ta tak i, og samarbeide med psykologen sin om veien videre.

En verdifull og personlig behandling

Avslutningsvis er det viktig for mange å få vite at samtaleterapi er en behandling som skal være verdifull og personlig for hver enkelt. Til syvende og sist skal det oppleves positivt og meningsfylt å gå til psykolog. Det kan være utfordrende, vondt og skummelt å ta tak i det man sliter med og det man har opplevd, men målet er alltid at man skal få det bedre med selv og i det livet man har. Psykologer er utdannet for å gjøre sitt aller beste for å hjelpe klientene sine til å finne et godt liv, og å dedikere seg til å bruke det beste av kunnskap og medmenneskelighet for å hjelpe.

Vi hos Torshovpsykologene vil ønske alle som kunne tenke seg å gå til psykolog hjertelig velkommen til oss. Vi vil gjøre vårt beste for å hjelpe deg.

Timebestilling